THE INTERVIEW WAS HELD AT “NAXCHIVAN” UNIVERSITY

Within the framework of the “ECAR” project, an interview was conducted with Associate Professor Nurlana Aliyeva, Rector of “Nakhchivan” University. During the interview, the benefit of the Rectors’ conference for regional universities was discussed in detail.

 

“Naxçıvan” Universitetində müsahibə keçirilmişdir

“ECAR” layihəsi çərçivəsində “Naxçıvan” Universitetinin rektoru dosent Nurlana Əliyeva ilə müsahibə keçirilmişdir. Müsahibə zamanı Rektorlar konfransının Region universitetləri üçün faydası ətraflı müzakirə olunmuşdur.