A MEETING ON THE “RECTORS’ CONFERENCE IN AZERBAIJAN” (ECAR) WAS HELD AT ASUCA

On December 16, a meeting on the project “Rectors’ Conference in Azerbaijan” (ECAR) coordinated by Baku Business University, the winner of the Erasmus+ program of the European Commission was held at Azerbaijan State University of Culture and Arts (ASUCA). At the meeting, professor Jeyran Mahmudova, ASUCA rector, met with project coordinator Gulshan Bayramova and Eshgin Bayramov, vice-rector of Baku Business University.

Noted that the general goal of this project, which is expected to be implemented in 2021-2023, is to develop a national network and cooperation between universities and other partner institutions through the rectors’ conference in accordance with national development strategies.

Through Listening to the opinions and proposals of the representatives, the rector put forward recommendations in several directions and spoke about the importance of the project for ADMIU and universities in general. Stating that the university always supports innovative and valuable ideas. Rector J. Mahmudova emphasized that ADMIU is interested in cooperation with other universities. She said that she believes that this project will be effective in terms of expanding relations for the university, which will celebrate its 100th anniversary in 2023. Vice rectors of ASUCA, Nigar Rustamova, Gulshan Aliyeva-Kangerli, and Sadagat Aliyeva’ thoughts were heard and a broad exchange of ideas was held.

 

ADMİU-DA “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSI” (ECAR) LAYİHƏSİ İLƏ BAĞLI GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

Dekabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində (ADMİU) Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu ilə Avropa Komissiyasının Erasmus+ proqramı çərçivəsində qalib gəlmiş “Azərbaycanda Rektorlar Konfransı” (ECAR) layihəsi ilə bağlı iclas keçirilib. İclasda ADMİU-nun rektoru, professor Ceyran Mahmudova layihənin koordinatoru Gülşən Bayramova və Bakı Biznes Universitetinin prorektoru Eşqin Bayramovla görüşüb.
Qeyd edilib ki, 2021-2023-cü illərdə gerçəkləşəcəyi nəzərdə tutulan bu layihənin ümumi hədəfi milli inkişaf strategiyalarına uyğun olaraq, rektorlar konfransı vasitəsilə universitetlər və digər tərəfdaş qurumlar arasında milli şəbəkə və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.


Təmsilçilərin fikir və təkliflərini dinləyən rektor bir sıra istiqamətlərdə tövsiyələr irəli sürüb, layihənin ADMİU və ümumən universitetlər üçün önəmindən danışıb. Universitet olaraq hər zaman yenilikçi və faydalı ideyaları dəstəklədiklərini bildirən rektor C.Mahmudova ADMİU-nun digər universitetlərlə qarşılıqlı əməkdaşlığa maraqlı olduğunu da vurğulayıb. O, 2023-cü ildə 100 illik yubileyini qeyd edəcək universitet üçün əlaqələrini genişləndirmək baxımından bu layihənin də səmərəli olacağına inandığını deyib.
Görüşdə iştirak edən ADMİU-nun prorektorları Nigar Rüstəmova, Gülşən Əliyeva-Kəngərli və Sədaqət Əliyevanın da düşüncələri dinlənilib, geniş fikir mübadiləsi aparılıb.