THE INFORMATION DAY OF THE ECAR PROJECT WAS ORGANIZED AT THE AZERBAIJAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+ PROGRAM

On March 17, 2022, the information day within the framework of the Erasmus + project “Establishing of Rectors’ Conference in Azerbaijan”, coordinated by Baku Business University and funded by the European Commission was held at the Azerbaijan University Of Technology.  In addition to the Azerbaijan University of Technology, employees of Ganja State University and Azerbaijan State Agrarian University, which is situated in the region, also participated in the meeting.

Before the event, the rector of the Azerbaijan University of Technology, Professor Akif Suleymanov, received the representatives of the ECAR Erasmus+ project. Acquainted with the upcoming issues related to the project, the rector expressed his satisfaction with the partnership in the ECAR Erasmus+ project.

Akif Süleymanov said that a working group was created in UTECA for the proper implementation of the project, and proper employees involved in the committees and noted that further efforts will be made to properly fulfill the obligations of the University of Technology.

At the opening event, Yashar Omarov, vice-rector for educational affairs of the Azerbaijan University of Technology spoke about the importance of the project and emphasized the importance of mutual cooperation among universities at the national level to solve the issues arising from the new challenges and demands facing our education, and at the same time, the establishment of national networking between universities and the development of comprehensive cooperation. He expressed his belief that the project would achieve successful results.

Vice-Rector for International Relations of Baku Business University Eshgin Bayramov informed the meeting participants about the general goals, objectives, and work plans of the project, as well as local and foreign partners.

The project coordinator, director of the University-İndustry cooperation department at Baku Business University Gulshan Bayramova spoke about the results of the work done within the framework of the project and the issues planned to be implemented in the next stage, especially the results of the research carried out in the field of cooperation, communication and networking in Azerbaijan’s higher education institutions.

At the end of the meeting, there was an exchange of ideas between the event participants, and the future activities of the project were discussed.

 

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİNDƏ ERASMUS+ PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ECAR LAYİHƏSİNİN MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ TƏŞKİL EDILİB

17.03.2022-ci il tarixində Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən və Bakı Biznes Univeristetinin koordinatoru olduğu “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Texnologiya Universitetində məlumatlandırma günü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə yanaşı regionda fəaliyyət göstərən Gəncə Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin əməkdaşları da iştirak edib.

Tədbirdən öncə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru professor Akif Süleymanov ECAR Erasmus+ layihəsi nümayəndələrini qəbul edib. Layihə ilə bağlı qarşıda duran məsələlərlə də tanış olan rektor ECAR Erasmus+ layihəsində tərəfdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edib. Akif Süleymanov layihənin işinin düzgün yerinə yetirilməsi üçün UTECA-da işçi qrup yaradıldığını və bura cəlb olunan əməkdaşların layihədə yaradılacaq komitələrin profilinə uyğun seçildiyini bildirib, Texnologiya Universitetinin üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirmək üçün bundan sonra da səy göstəriləcəyini qeyd edib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru Yaşar Ömərov layihənin əhəmiyyətindən danışıb, təhsilimizin qarşısında dayanan yeni çağırışlar və tələblərdən irəli gələn məsələlərin həlli üçün milli səviyyədə universitetlərarası qarşılıqlı əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb, eyni zamanda universitetlər arasında milli şəbəkələşmənin qurulması və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından layihənin uğurlu nəticələr əldə edəcəyinə inamını ifadə edib.

Bakı Biznes Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Eşqin Bayramov iştirakçılara layihənin ümumi məqsədi, hədəfləri, iş planları, eləcə də yerli və xarici tərəfdaşları barəsində məlumat verib.

Bakı Biznes Universitetinin Universitet-sənaye əməkdaşlığı departamentinin direktoru, layihənin koordinatoru Gülşən Bayramova layihə çərçivəsində görülmüş işlərin nəticələri və növbəti mərhələdə icrası planlaşdırılan məsələlər, xüsusilə Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində əməkdaşlıq, əlaqə və şəbəkələşmə sahəsində aparılmış tədqiqatın nəticələrinə dair hesabatla çıxış edib.

Görüşün sonunda tədbir iştirakçıları arasında geniş fikir mübadiləsi aparılıb və layihənin gələcək fəaliyyəti müzakirə edilib.