“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ SƏFƏR İSVEÇ KRALLIĞININ STOKHOLM ŞƏHƏRINDƏ BAŞ TUTUB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ SƏFƏR İSVEÇ KRALLIĞININ STOKHOLM ŞƏHƏRINDƏ BAŞ TUTUB

ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRŞİVƏSİNDƏ STRATEJİ İNKİŞAF İŞLƏRİ ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi … Continue reading ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRŞİVƏSİNDƏ STRATEJİ İNKİŞAF İŞLƏRİ ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDRİS İŞLƏRİ VƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi … Continue reading ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDRİS İŞLƏRİ VƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ AVROPA MƏDƏNİYYƏT, TƏHSİL VƏ AUDİOVİZUAL AGENTLİYİNDƏ GÖRÜŞ BAŞ TUTDU

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ AVROPA MƏDƏNİYYƏT, TƏHSİL VƏ AUDİOVİZUAL AGENTLİYİNDƏ GÖRÜŞ BAŞ TUTDU