ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDRİS İŞLƏRİ VƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi … Continue reading ECAR LAYIHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDRİS İŞLƏRİ VƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ÜZRƏ KOMİTƏNİN İLK TOPLANTISI KEÇİRİLİB

“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ AVROPA MƏDƏNİYYƏT, TƏHSİL VƏ AUDİOVİZUAL AGENTLİYİNDƏ GÖRÜŞ BAŞ TUTDU

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ AVROPA MƏDƏNİYYƏT, TƏHSİL VƏ AUDİOVİZUAL AGENTLİYİNDƏ GÖRÜŞ BAŞ TUTDU

“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ SƏFƏR BELÇİKADA YERLƏŞƏN EFMD GLOBAL QURUMUNA TƏŞKİL OLUNUB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ SƏFƏR BELÇİKADA YERLƏŞƏN EFMD GLOBAL QURUMUNA TƏŞKİL OLUNUB

“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ALİ TƏHSİLDƏ BEYNƏLMİLƏLLƏŞMƏ ÜZRƏ PİLOT KOMİTƏ TƏSİS OLUNDU

ECAR (Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması) Erasmus+ layihəsi çərçivəsində Ali təhsildə beynəlmiləlləşmə üzrə pilot komitə yaradılması məqsədi ilə 2 Dekabr 2022-ci … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ALİ TƏHSİLDƏ BEYNƏLMİLƏLLƏŞMƏ ÜZRƏ PİLOT KOMİTƏ TƏSİS OLUNDU

“AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ TƏLİM KEÇİRİLİB

Azərbaycanda Rektorlar Konfransının YaradıIması- ECAR adlı Erasmus+ KA2 layihəsi çərçivəsində 24-25 Oktyabr tarixlərində ali təhsilin beynəlmiləlləşməsinə dair Avropa İdarəetmə İnkişafı … Continue reading “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NÖVBƏTİ TƏLİM KEÇİRİLİB

“AZƏRBAYCAN REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FARNSADA TƏLİMLƏRƏ BAŞLANILIB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı Erasmus+ layihəsinin Fransada  … Continue reading “AZƏRBAYCAN REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FARNSADA TƏLİMLƏRƏ BAŞLANILIB

A WEEK-LONG VISIT TO THE REPUBLIC OF POLAND STARTED ON 27 JUNE IN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+ PROJECT “ESTABLISHMENT OF RECTORS’ CONFERENCE IN AZERBAIJAN”

A week-long visit to the Republic of Poland started on 27 June in the framework of the Erasmus+ project “Establishment … Continue reading A WEEK-LONG VISIT TO THE REPUBLIC OF POLAND STARTED ON 27 JUNE IN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+ PROJECT “ESTABLISHMENT OF RECTORS’ CONFERENCE IN AZERBAIJAN”