THE FIRST MEETING WITH VICE-RECTORS WITHIN ERASMUS+ PROJECT WAS HELD

Baku Business University hosted the first meeting of vice-rectors within the Erasmus + project “Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan”. 11 Vice-rectors of 15 Azerbaijani universities, and members of the project consortium took part in the group interview. The project coordinator Gulshan Bayramova presented the questions prepared for the interview to the vice-rectors. Although the meeting began with questions prepared for the interview, it continued in the form of a discussion. Interesting ideas and suggestions were put forward during the interview. Vice-rectors invited from universities had interesting discussions based on their experiences.

 

Erasmus+ layihəsi çərçivəsində prorektorların ilk görüşü keçirilib

Bakı Biznes Universitetində “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində prorektorların ilk görüşü keçirilib.

Tədbirdə layihə konsorsiumunun üzvü olan 15 Azərbaycan universitetindən 11 universitetin  prorektorları qrup şəklində təşkil olunmuş müsahibədə iştirak edib.

Layihənin koordinatoru Gülşən Bayramova müsahibə üçün hazırlanan sualları prorektorlara təqdim edib.

Görüş müsahibə üçün hazırlanmış suallarla başlanılsa da, müzakirə şəklində davam etdirilib.

Müsahibə zamanı maraqlı fikirlər və təkliflər irəli sürülüb. Universitetlərdən dəvət olunmuş prorektorlar öz təcrübələrinə əsaslanaraq maraqlı müzakirələr aparıblar.