AN INTERVIEW WAS HELD AT KHAZAR UNIVERSITY

An interview about “The development of inter-university cooperation and the effects of the Rectors’ Conference on the Higher Education System”  was held with prof. Hamlet Isaxanli, the founder of  Khazar University within the Erasmus + project “Establishment of Rectors Conference in Azerbaijan”.

 

Xəzər Universitetində müsahibə keçirilmişdir

Azərbaycanda Rektorlar konfransının yaradılması (ECAR) adlı Erasmus plus layihəsi çərçivəsində Xəzər Universitetinin təsisçisi prof. Hamlet İsaxanlı ilə Universitetlərarası əməkdaşlığın inkişafı və Rektorlar konfrasının Ali Təhsil Sisteminə göstərəcəyi təsirlərə dair müsahibə keçirilmişdir.