AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİNDƏ ERASMUS+ PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ECAR LAYİHƏSİNİN MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ TƏŞKİL EDILİB

17.03.2022-ci il tarixində Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən və Bakı Biznes Univeristetinin koordinatoru olduğu “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ … Continue reading AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİNDƏ ERASMUS+ PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ECAR LAYİHƏSİNİN MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ TƏŞKİL EDILİB

BAKI BİZNES UNİVERSİTETİNİN KOORDİNATORU OLDUĞU “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİNDƏ TƏLİM KEÇİRİLİB

Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində Bakı Mühəndislik Universitetində təlim keçirilib. Avropa … Continue reading BAKI BİZNES UNİVERSİTETİNİN KOORDİNATORU OLDUĞU “AZƏRBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI” (ECAR) ADLI ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİNDƏ TƏLİM KEÇİRİLİB

ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİNDƏ AZƏRBAYCAN HR İNSTİTUTUNUN DƏSTƏYİ İLƏ “STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ” ADLI TƏLIM BAŞ TUTMUŞDUR

08-09 fevral 2022-ci il tarixində Bakı Biznes Univeristetinin koordinatoru olduğu və Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı … Continue reading ERASMUS+ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİNDƏ AZƏRBAYCAN HR İNSTİTUTUNUN DƏSTƏYİ İLƏ “STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ” ADLI TƏLIM BAŞ TUTMUŞDUR

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİNDƏ ECAR (AZERBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI) ERASMUS+ LAYİHƏSİNİN MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ TƏŞKİL EDİLMİŞDİR

“Naxçıvan” Universitetində təşkil edilən məlumatlandırma günündə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev,  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Azad Novruzov, Azərbaycan Milli … Continue reading “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİNDƏ ECAR (AZERBAYCANDA REKTORLAR KONFRANSININ YARADILMASI) ERASMUS+ LAYİHƏSİNİN MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ TƏŞKİL EDİLMİŞDİR